Domenii prioritare de acţiune preventivă a Poliţiei Române în anul 2017

 • Prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor;
 • Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului.

 

Obiective generale

Politica de prevenire a criminalităţii, la nivelul ICPC, se concentrează pe  următoarele direcţii:

 • Realizarea de studii criminologice pentru fundamentarea demersurilor preventive;

 • Cercetări sociologice pentru cunoaşterea percepţiei cetăţenilor privind activitatea poliţiei, precum şi a factorilor care influenţează această percepţie;

 • Pregătirea anti-victimală şi anti-infracţională a populaţiei;

 • Securizarea zonelor pentru reducerea vulnerabilităţii la victimizare;

 • Implementarea unei metodologii comune de evaluare a activităţii de prevenire;

 • Diseminarea bunelor practici;

 • Monitorizarea implementării politicii de prevenire a criminalităţii la nivel local, regional şi naţional;

 • Profesionalizarea şi consolidarea reţelei naţionale de prevenire a criminalităţii;

 • Dezvoltarea parteneriatelor cu comunitatea.