Serviciul Planificare Structurală

Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie MUȚEANU DORU


​Serviciul Încadrare Resurse Umane

Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie NICHITUȘ FELICIA


Serviciul Evidență Resurse Umane

Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie COSTIN ALINA 

 

Serviciul Evidență Informatizată

Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie ENACHE ADRIAN

 

Birou Inspecția Muncii și Prevenirea Riscurilor Profesionale

Șef birou - Comisar-șef de poliție ȘERBĂNESCU ROBERT

 

Birou Metodologii, Disciplină și Deontologie Profesională

Șef birou - Comisar-șef DUMITRU RĂZVAN

 

Compartimentul Documente Clasificate și Secretariat