Serviciul Planificare Structurală

Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie CIOBANU COSTIN


​Serviciul Încadrare și Promovare Resurse Umane

Împuternicit Şef serviciu – Subcomisar de poliţie GRECU ALEXANDRU


Serviciul Evidență Resurse Umane

Împuternicit Şef serviciu – Comisar-șef de poliţie BĂRBULESCU VASILE


Serviciul Formare Profesională

Şef serviciu – Subcomisar de poliţie BĂLTĂȚEANU PAUL


Biroul Evidență Informatizată

Şef birou – Comisar-șef de poliţie CIUREZU SORIN


Compartimentul Documente Clasificate și Secretariat


Compartimentul Inspecția Muncii și Prevenirea Riscurilor Profesionale