Reînnoirea licențelor societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracţiei

Formalitățile necesare reînnoirii licențelor pentru desfăşurarea activităților de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

În vederea obţinerii reînnoirii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, reprezentantul legal al societăţii/entității comerciale prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008 depune la Serviciul de Ordine Publică din cadrul inspectoratului de poliţie judeţean sau Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:

1) cererea de reînnoire (Anexa 6), datată, înregistrată la societate/entitatea comercială şi semnată de administratorul/titularul acesteia;

2) licenţa în original;

3) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu situaţia la zi a societăţii/entității comerciale, în formă extinsă, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia acesteia. În domeniile de activitate este necesar să se regăsească codurile CAEN corespondente activităţilor solicitate în cererea de licenţiere.

4) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;

5) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele executate şi în derulare, încadrarea organigramei şi existenţa personalului de specialitate avizat, precum şi dotarea tehnico-materială a societăţii.

Depunerea documentaţiei de reînnoire a licenţelor, potrivit art. 87 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, se face cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Documentaţia se depune într-un exemplar, în format letric şi în format electronic pe suport CD care conţine un fişier format „pdf”, cu documentele scanate la o rezoluţie adecvată pentru a nu altera conţinutul acestora şi să fie posibilă transmiterea prin e-mail.

Documentele prevăzute la punctele 3-4, se depun în copie certificată, însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

Acordarea reînnoirii licenţei de funcţionare se face cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 88 din Anexa la H.G. nr. 301/2012.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii