Formalitățile necesare avizării regulamentului de organizare și funcționare a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

Pentru avizarea regulamentului de organizare şi funcţionare, solicitantul trebuie să depună la inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial, documentaţia prin care să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :

1) cererea de avizare a regulamentului (Anexa 10), datată, înregistrată la societate şi semnată de administratorul societăţii;

2) documente din care să rezulte că deţine staţia de dispecerizare necesară recepţionării semnalelor de la sistemele abonaţilor, în conformitate cu standardele europene sau naţionale în vigoare;

3) dovada că are angajaţi şi avizaţi dispeceri centru de alarmă pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

4) dovada sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naţionale, în vigoare, în privinţa organizării şi funcţionării unui centru de monitorizare şi recepţie a alarmelor;

5) documente de deţinere pentru echipamentele de comunicaţii şi canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenţie;

6) dovada înmatriculării şi dreptului de folosinţă a autoturismelor destinate intervenţiei la evenimente;

7) dovada că are angajat personal atestat pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente (agenţi de intervenţie pază şi ordine);

8) dovada deţinerii echipamentelor tehnice necesare pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul şi autorităţi, cu posibilitatea de stocare a acestora pe o perioadă de 30 de zile;

9) poliţa de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare şi intervenţie;

10) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului;

11) regulamentul de organizare şi funcţionare (Anexa 25) elaborat conform modelului postat pe pagina web a IGPR.

Solicitantul trebuie să facă dovada existenţei dotării cu ocazia verificărilor efectuate de poliţişti la sediul de funcţionare.

Documentaţia se depune într-un singur exemplar, cu excepţia regulamentului care se întocmeşte în dublu exemplar.

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii