Serviciul protecția fondului forestier și piscicol

 

Este structura de specialitate care coordonează, îndrumă, evaluează şi controlează activităţile ce revin Poliţiei Române pentru prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională şi infracţională din domeniul silvic şi piscicol.

 

Activitatea structurii este orientată pentru îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

  • Asigurarea protecţiei ecosistemului natural naţional (fondul forestier şi piscicol);
  • Implementarea unor concepte şi metode moderne de lucru în scopul dezvoltării şi perfecţionării  capacităţii de reacţie şi acţiune a structurilor ce acţionează în domeniul de referinţă;
  • Derularea unor acţiuni la nivel naţional/regional pentru prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale de arbori din fondul forestier;
  • Dezvoltarea cooperării interinstituţionale cu ministerele şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul silvic;
  • Formularea de întâmpinări, propuneri, observaţii, puncte de vedere asupra actelor normative de reglementare a domeniilor silvic şi piscicol.