• evaluează periodic evoluţia datelor statistice privind violenţa în familie;
  • monitorizează modul pune în executare de către poliţiştii de proximitate, a ordinelor de protecţie emise de instanţele de judecată;
  • participă la activităţile desfăşurate la nivelul diferitelor instituţii cu atribuţii în domeniu, în scopul optimizării cadrului normativ specific şi îmbunătăţirii cooperării interinstituţionale.