• analizează periodic evoluţia indicatorilor privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de efectivele poliţiei de proximitate din cadrul unităţilor teritoriale;
  • coordonează şi evaluează activitatea structurilor de proximitate de la nivel judeţean, ce acţionează în scopul cunoaşterii aspectelor de ordin comunitar şi creării unui parteneriat între poliţie şi comunitate, pentru rezolvarea  operativă a problemelor cu impact direct asupra climatului de siguranţă publică.