Serviciul coordonare mediu rural

 

  • Realizează studii cu privire la cauzele şi condiţiile care au determinat ori favorizat săvârşirea de infracţiuni, analizează periodic evoluţia fenomenului infracţional, iar în funcţie de concluziile desprinse stabileşte acţiuni şi măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestora;
  • Formulează propuneri pentru organizarea şi funcţionarea structurilor de ordine publică din mediul rural;
  • Sprijină activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale a poliţiştilor din mediul rural;
  • Cooperează cu specialiştii din cadrul structurilor de specialitate cu atribuţii de control din Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru efectuarea controalelor sau a verificărilor complexe din domeniul de competenţă;
  • Participă la elaborarea sau analiza propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară în domeniul de competenţă;
  • Verifică sesizările şi reclamaţiile referitoare la respectarea deontologiei de către poliţiştii din structurile subordonate.

 

Mediul rural reprezintă o prioritate pentru poliţie, urmărindu-se dezvoltarea continuă a capacităţii instituţionale pentru a asigura protecţia populaţiei, în parteneriat cu comunitatea şi autorităţile locale.

 

 Organizarea poliţiei în mediul rural: