Serviciul cooperare operativă

 

Serviciul Cooperare Operativă este structura de specialitate care coordonează :

 

a) organizarea activităţii manageriale la nivelul direcţiei pe componentele de planificare şi evaluare a activităţilor;

b) realizarea cooperării cu instituţiile cu atribuţii în domeniul menţinerii ordinii publice;

c)  asigurarea cooperării internaţionale pe domeniile din responsabilitatea direcţiei;

d) realizarea colaborării cu instituţiile de învăţământ din subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru pregătirea în domeniul ordinii publice a absolvenţilor din şcolile de poliţie;

e) asigurarea respectării cadrului legal cu privire la circuitului documentelor la nivelul direcţiei.

Șef Serviciu

Comisar șef de poliție MARIUS MIHAI