Departamentul de Relații cu publicul are următoarele atribuții:

  • primeşte, examinează şi repartizează structurilor competente, spre soluţionare, petiţiile primite prin corespondenţă sau depuse, direct, la biroul de relaţii cu publicul;
  • primeşte şi consiliază cetăţenii care adresează petiţii ori solicită audienţe la conducerea Poliţiei Române;
     

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Art. 2

În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice."

Art. 7

Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

Art. 8

(1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

Art. 9

In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10

(1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.

(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.
 


Având în vedere eforturile instituției pentru digitalizarea serviciilor oferite cetățenilor prin crearea unei soluții facile de primire a petițiilor transmise în format electronic către Inspectoratul General al Poliției Române, vă rugăm să utilizați formularul on-line postat pe site-ul www.politiaromana.ro, Secțiunea Relații cu Publicul, întrucât, începând cu data de 01.02.2022, adresa de poștă electronică petitii@politiaromana.ro nu va ma fi funcțională.

 

Date de contact

Adrese contact:
Str. Mihai Vodă nr.6, sect 5, Bucureşti
Tel.021/208.25.25. int.26114

Formular petiții

Ghişeu Relaţii cu Publicul:
Str. Domniţa Anastasia nr.1, sect.5, Bucureşti
Tel.021/208.25.25 int.26117
Fax: 021/316.66.55

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marţi, Joi, Vineri : 08.30-16.30
Miercuri: 08.30-18.30

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii