03 Iunie 2014

Serviciul coordonare mediul urban


Serviciul coordonare mediul urban

 

          Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin direcţiei pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane, sens în care  coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează, în limitele prevăzute de cadrul legal şi dispoziţional, activităţile specifice desfăşurate de birourile şi formaţiunile de ordine publică existente în cadrul poliţiilor municipale şi orăşeneşti (proximitate, siguranţă publică), precum şi în campusurile universitare.

           La nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene, structurile corespondente serviciului funcţionează în cadrul Birourilor/Formaţiunilor de Ordine Publică aparţinând poliţiilor municipale/orăşeneşti/secţiilor de poliţie, fiind organizate astfel: Compartiment Poliţie de Proximitate, Compartiment Siguranţă Publică şi Patrulare, respectiv Birou/Compartiment de Poliţie pentru Centrul Universitar. 

 

Activităţi desfăşurate în principalele domenii de activitate: