13 Iunie 2014

Statele Unite ale Americii


În contextul tehnologic actual în care distanţa nu mai reprezintă un impediment pentru infractori, agenţiile de aplicare a legii din Statele Unite ale Americii sunt printre cei mai importanţi parteneri de cooperare ai Poliţiei Române.

Inspectoratul General al Poliţiei Române cooperează cu Federal Bureau of Investigation, Secret Service, Drug Enforcement Administration, Immigration and Customs Enforcement şi altele, atât prin intermediul ofiţerilor de legătură acreditaţi la Bucureşti cât şi prin intermediul ataşatului de afaceri interne român acreditat la Washington. Domeniile cu cea mai fructuoasă cooperare sunt: combaterea criminalităţii informatice, antidrog, combaterea falsului de monedă şi a spălării banilor.

În vederea atingerii scopurilor instituţionale comune, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi agenţiile partenere au sprijinit Poliţia Română prin donaţii de echipamente şi programe sprecifice activităţii poliţieneşti, dar şi prin participarea activă a reprezentanţilor acestor agenţii la organizarea unor Conferinţe internaţionale şi sesiuni de pregătire pentru poliţiştii români.

Totodată, trebuie menţionată participarea poliţiştilor români la diferite forme de pregătire profesională organizate de instutuţii americane, Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti sponsorizând în totalitate activităţile.

Academia Naţională FBI din Quantico – Virginia, una dintre cele mai prestigioase instituţii de pregătire poliţienească din lume, a oferit cursuri de specialitate cu o durata medie de 80 zile pentru 28 de ofiţeri de poliţie cu funcţii de conducere în structurile operative.

Din anul 1995 când Academia Internaţională de Poliţie ILEA de la Budapesta şi-a început activitatea, în cadrul cursurilor organizate de aceasta au fost pregătiţi până în prezent 127 ofiţeri de poliţie din structurile IGPR.

Cursurile au avut ca scop îmbunătăţirea pregătirii de specialitate a ofiţerilor de poliţie, vizând domenii precum: managementul angajaţilor, investigaţii financiare, criminalitate organizată, operaţiuni sub acoperire, cooperare regională, planificare operaţională, combaterea terorismului, traficul cu fiinţe umane, exploatarea copilului şi turismul sexual, criminalistică şi infracţiuni violente.

Ambasada SUA la Bucureşti, prin intermediul Centrului Federal de Pregătire în Domeniul Aplicării Legii (FLETC) din SUA, a organizat 7 sesiuni de pregătire în domeniul „Leadership-ului secolului XXI”, una în ianuarie 2008, două în septembrie 2009 şi câte una în mai 2009, iunie 2009, octombrie 2009 şi iunie 2010. Ultimul dintre acestea a fost destinat exclusiv femeilor manager din Poliţia Română.

La aceste sesiuni de pregătire au participat 76 de manageri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, 30 de şefi de poliţii orăşeneşti şi municipale, precum şi alţi manageri din cadrul direcţiilor centrale ale Poliţiei Române.