22 August 2022

Prevenirea criminalității informatice


Criminalitatea informatică este un domeniu aflat într-o permanentă inovare și cunoaşte o rată foarte rapidă de dezvoltare şi diversificare. Expansiunea tipurilor de dispozitive care fac posibilă accesarea mobilă a internetului a dus la creşterea exponenţială a numărului de utilizatori și, implicit, a riscurilor de victimizare.

Prevenirea criminalității informatice reprezintă o prioritate pentru Poliția Română. Creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la cunoașterea și importanța aplicării principalelor măsuri de siguranță în mediul online reprezintă elemente cheie în reducerea posibilităților de succes ale multor forme de criminalitate informatică.