05 Iunie 2014

Obligații societăți licențiate


Obligații ce revin conducatorilor de societății licențiate

Respectarea regulamentelor de organizare şi funcţionare proprii aprobate cu ocazia licenţierii;

Transmiterea la inspectoratul judeţean de poliţie sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, a informărilor cu activitatea desfăşurată, în forma machetelor anexate, până la data de 15 ale ultimei luni din semestru (iunie şi decembrie).

Atenţie: informările se transmit chiar dacă nu s-au desfăşurat activităţi în perioada de referinţă!

  • Pentru completarea machetei privind informarea cu activităţile desfăşurate de societăţile licenţiate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei, accesaţi :Macheta SC Sisteme de alarmă
  • Pentru completarea machetei privind activităţile desfăşurate de societăţile de pază, accesaţi: Macheta SC PAZĂ
  • Pentru completarea machetei privind activitatea dispeceratelor de monitorizare, accesaţi : Macheta Dispecerate monitorizare

Comunicarea modificărilor survenite în structura societăţii: asociaţi, sedii, nr. telefon/fax, adrese web, e-mail se face în scris către Serviciile poliţei de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie ori Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, unde aveţi sediul social şi la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică.

Solicitarea avizării personalului de conducere şi de execuţie.

Reprezentanţii societăţilor licenţiate în sisteme de alarmă trebuie să anunţe, în scris, începerea lucrărilor de execuţie a sistemelor la Serviciul Poliţiei de Ordine Publică din inspectoratul de poliţie al judeţului unde este situat obiectivul la care se realizează sistemul.