14 Septembrie 2017

Împuternicit Şef Birou Prevenire

comisar-şef de poliţie Sorin Ioan STĂNICĂ 


comisar-şef de poliţie Sorin Ioan STĂNICĂ