16 Iunie 2014

Echipa managerială


Împuternicit Director: comisar-șef de poliție Adrian LAMBRINO

Împuternicit Director ajunct: comisar-șef de poliție Ștefan Dorel DOLOIU