03 Iunie 2014

Direcţia de Investigaţii Criminale

Director:  comisar-șef de poliție Adrian-Ciprian MIRON  

​Director adjunct: comisar-șef de poliție Doru-Antonio MARINCIU

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Anton Cristian GHEORGHE

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

 


Direcţia de Investigaţii Criminale are în competenţă combaterea infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului, avutului public, autorităţii, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, excepţie făcând cazurile din sfera crimei organizate.

Direcţia de Investigaţii Criminale este condusă de un director, secondat de doi directori adjuncţi, iar activitatea sa este coordonată de un adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române.

Direcţia de Investigaţii Criminale este structurată pe servicii şi birouri, conform statutului propriu de funcţiuni.

În plan teritorial, serviciile de investigaţii criminale sunt subordonate nemijlocit directorului adjunct al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi adjunctului inspectorului şef. Pe verticală, serviciile teritoriale de investigaţii criminale se subordonează Direcţiei de Investigaţii Criminale.