03 Iunie 2014

Direcţia Control Intern

Directorcomisar-șef de poliție Iulian Vincențiu IONICĂ

Director adjunctcomisar-șef de poliție Sorin-Gheorghe LUPU

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Bucureşti - S5

Program audiențe: Marți 1000 - 1200

                                 Miercuri 1400 - 1600  


Direcţia Control Intern este unitatea operativă centrală a Poliţiei Române, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor şi verificărilor la unităţile Poliţiei Române.

Atribuţii principale:

  • organizarea şi executarea controalelor de fond/tematice la unităţile de poliţie;
  • ​verificarea petiţiilor/ sesizărilor îndreptate împotriva personalului Poliţiei Române;
  • cercetarea prealabilă a abaterilor de la normele deontologice şi a actelor de indisciplină comise de poliţiştii şi personalul contractual din structurile Poliţiei Române;
  • cercetarea faptelor cu caracter penal comise de poliţiştii care nu au calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare şi efectuarea actelor/activităţilor dispuse de procurori prin delegare în dosarele aflate în anchetă prprie;
  • ​efectuarea cercetărilor administrative în lucrările repartizate şi coordonarea aceastei activitaţi la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
  • coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial în cadrul Poliţiei Române

Pentru îndeplinirea atribuţiilor menţionate, Direcţia Control Intern are în componenţă servicii şi compartimente.