03 Iunie 2014

Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale

Împuternicit Director: comisar-șef de poliție  Valentin Claudiu CONSTANTIN

Adresa: Sos. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5 

 


Pentru îndeplinirea atribuţiilor de specialitate şi funcţionale, a misiunilor şi sarcinilor profesionale ce-i revin, Direcţia Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale are competenţă teritorială generală în domeniile sale de activitate şi, pe linie de specialitate, coordonează, îndrumă şi controlează structurile de profil din cadrul unităţilor subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

Direcţia sprijină, coordonează şi controlează activitatea structurilor specializate şi a poliţiştilor desemnaţi cu responsabilităţi în domeniul afacerilor europene, misiunilor şi relaţiilor internaţionale din cadrul structurilor centrale şi teritoriale subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române. 

 

În scopul îndeplinirii activităţilor ce-i revin în competenţă în domeniul afacerilor europene, Direcţia Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 1. Elaborează şi actualizează periodic, în colaborare cu celelalte structuri ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, sarcinile din domeniul afacerilor europene ce revin Inspectoratului General al Poliţiei Române din prevederile Strategiei Ministerului Afacerilor Interne, asigurând coordonarea şi urmărirea îndeplinirii prevederilor acestui instrument de planificare;
 2. Asigură, prin personalul desemnat şi împreună cu cadre ale celorlalte structuri din Inspectoratul General al Poliţiei Române, în conformitate cu aprobările conducerii Poliţiei Române şi ale Ministerului Afacerilor Interne, participarea şi reprezentarea intereselor la acţiunile şi activităţile organizate de Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, precum şi la cele organizate de organismele specializate ale Uniunii Europene, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor specifice;
 3. Urmăreşte la nivelul IGPR aplicarea cadrului normativ în vigoare care reglementează activităţile de afaceri europene în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 4. Coordonează grupurile de lucru formate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române în vederea organizării şi asigurării participării la procesul decizional al Uniunii Europene;
 5. Coordonează aplicarea strategiei elaborate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, prevăzută pentru semestrul I 2019;
 6. Asigură trimiterea în misiune externă, pe linie de pregătire profesională, a poliţiştilor IGPR selectaţi de către CEPOL prin intermediul DGMRU;
 7. Împreună cu Direcţia Juridică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române participă la elaborarea şi analizarea propunerilor pentru armonizarea legislaţiei naţionale de profil  cu legislaţia comunitară.

 

 

În scopul îndeplinirii activităţilor ce-i revin în competenţă în domeniul misiunilor şi relaţiilor internaţionale, Direcţia Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaţionale îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

 1. coordonează activităţile tehnice legate de asigurarea prezenţei  personalului Inspectoratului General al Poliţiei Române la misiuni de cooperare internaţională;
 2. coordonează activităţile tehnice legate de participarea delegaţiilor Inspectoratului General al Poliţiei Române la acţiunile din teatrele de operaţiuni, desfăşurate cu ocazia diferitelor evenimente sau controale, precum şi organizarea activităţii de examinare a poliţiştilor de către reprezentanţi ONU, în vederea participării la misiuni de menţinere a păcii;
 3. coordonează, îndrumă şi controlează, pe linie de specialitate, structurile cu atribuţii similare, organizate la nivelul unităţilor centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi personalul care le încadrează;
 4. coordonează punerea în aplicare a documentelor strategice şi a planurilor de acţiune realizate la nivelul organizaţiilor internaţionale la care Inspectoratul General al Poliţiei Române este parte;
 5. participă la realizarea schimburilor de date şi informaţii între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi structurile existente cu atribuţii similare, precum şi cu celelalte organisme de stat, din ţară sau din străinătate;
 6. asigură legătura cu ataşaţii de afaceri interne/ofiţerii de legătură acreditaţi în România, în domeniile din competenţa Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 7. participă la acţiunile şi manifestările din domeniul relaţiilor internaţionale (negocierea documentelor de cooperare internaţională, sesiuni ale comisiilor mixte, plecări şi primiri de delegaţii, schimburi de experienţă, cursuri, simpozioane, mese rotunde, misiuni de evaluare, etc.);

 

 

Împuternicit Director

comisar șef de poliţie Valentin Claudiu CONSTANTIN

 

 

Audienţe: 

Miercuri între orele 14.00-16.00

 

Date de contact

Sos. Mihai Vodă, nr. 6, sector 5, Bucureşti

e-mail: daemri@politiaromana.ro
 

 

Direcția Afaceri Europene, Misiuni şi Relaţii Internaționale are în componenţă următoarele structuri: