07 August 2019

Cum obțin certificatul de cazier judiciar (persoane juridice)?

Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar se depune la orice unitate de poliție conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).


Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar se depune la orice unitate de poliție conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român).

La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente:

  • dovada calității de persoană juridică;
  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal;

Copia actului de identitate poate fi trimisă și prin e-mail, la unitatea căreia vă adresați.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Informații complete pot fi găsite aici:

https://www.politiaromana.ro/ro/utile/documente-eliberari-acte/cerere-certificat-cazier-judiciar/obtinerea-certificatului-de-cazier-judiciar-persoane-juridice-&page=1