13 Iunie 2014

Biroul Afaceri Europene


ATRIBUŢIILE BIROULUI AFACERI EUROPENE

 

Biroul Afaceri Europene are în cadrul unităţii competenţe generale şi specifice în materia afacerilor europene şi a acquis-ului Uniunii Europene în domeniul de responsabilitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române, angajate cu instituţiile sau organizaţiile comunitare, cu respectarea competenţelor stabilite prin ordinele Ministrului Afacerilor Interne şi dispoziţiile Inspectorului General al Poliţiei Române.

 

Biroul Afaceri Europene are în responsabilitate îndeplinirea următoarelor atribuţii:

  1. Coordonează problematica grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene şi a activităţilor organizate de Preşedinţia Uniunii Europene. În cadrul acestei activităţi sunt gestionate temele aflate pe agenda grupurilor de lucru de la Bruxelles, prin: conducerea grupurilor de lucru înfiinţate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, întocmirea mandatelor speciale de participare la reuniunile grupurilor de lucru la nivelul UE, asigurarea contactului cu ofiţerii de legătură care sprijină derularea activităţilor şi asigurarea comunicării cu persoanele de contact de la nivelul instituţiilor europene;
  2. Organizează procesul de elaborare a materialului suport pentru misiunile de evaluare tip peer-review cu relevanţă pentru Poliţia Română;
  3. Întocmeşte documentaţia necesară şi coordonează participarea efectivă a reprezentanţilor Inspectoratului General al Poliţiei Române la activităţile organizate sub egida instituţiilor de aplicare a legii ale Uniunii Europene;
  4. Organizează şi conduce grupuri de lucru constituite pentru elaborarea punctului de vedere al Inspectoratului General al Poliţiei Române din domeniul afacerilor europene şi participă la grupurile de lucru constituite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sau la nivel interministerial;
  5. Oferă consultanţă în domeniul afacerilor europene în cadrul diferitelor grupuri de lucru de la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, asigurând concordanţa cu angajamentele asumate şi politicile europene în domeniu;
  6. Elaborează materiale pentru pregătirea ofiţerilor de relaţii internaţionale din structurile centrale şi teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române în domeniul afacerilor europene şi acquis-ului UE, asigură diseminarea acestora, precum şi a altor documente considerate relevante pentru pregătirea de specialitate, prin sistemul Intranet şi e-learning;
  7. Coordonează aplicarea strategiei elaborate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea preluării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, prevăzută pentru semestrul I 2019;
  8. Asigură trimiterea în misiune externă, pe linie de pregătire profesională, a poliţiştilor selectaţi de către CEPOL prin intermediul DGMRU