13 Decembrie 2021

Achiziții în derulare


Achiziții în derulare

Termeni de referință - achiziție servicii de consultanță având ca obiectiv elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire - corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, Bcurești

Anunț solicitare expresii interes - Servicii de consultanță cu privire la elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza: Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de execuție (inclusiv D.T.A.D., D.T.A.C., D.T.O.E.) și la asigurarea Asistenței Tehnice pentru realizarea lucrărilor la obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire clădire corp B din incinta sediului I.G.P.R. situat în bd. George Coșbuc nr. 51-61, sector 5, București

Clarificare nr. 6 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificare nr. 5 și Amendament nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Clarificare nr. 4 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificare nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări și Amendament nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Clarificare nr. 6 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 5 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 4 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificare nr. 3 la Documentația de licitație_execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Clarificări nr. 3 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Popești-Leordeni”

Clarificări și Amendamente nr. 2 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Amendament nr. 1 la Documentația de licitație_Execuție lucrări obiectiv „Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 9 Poliție București”

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentației Tehnice necesare realizării obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și extindere sediu Secția 3 Poliție București”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Secția 14 Poliție București”

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție oraș Popești-Leordeni - I.P.J. Ilfov”

Anunț achiziție articole și dispozitive de laborator

Invitație de participare la procedura de licitație pentru contractarea lucrărilor de execuție aferente obiectivului de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Municipiul Pitești - I.P.J. Argeș

Documentație de Licitație pentru procedura de achiziție - Lucrări pentru obiectivul de investiții „Demolare și reconstruire sediu Poliție Municipiul Pitești - I.P.J. Argeș

Anunț solicitare expresii de interes - Achiziție servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a documentației necesare realizării obiectivului de investiții „Consolidare, modernizare și extindere sediu Secția 3 Poliție București”

Termeni de Referință achiziție servicii consultanță pentru verificarea tehnică a Documentației Tehnice necesare realizării obiectivului de investiții: „Consolidare, modernizare și extindere seediu Secția 3 Poliție București”

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice - Secția 14 Poliție București, Secția 9 Poliție București, Poliție oraș Popești-Leordeni, Poliție Municipiul Pitești

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Consolidare, modernizare și extindere Sediu Secția 3 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Consolidare, modernizare și extindere Sediu Secția 18 Poliție București

Termeni de referință - Achiziție de consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice(DTAD,DTAC,DTOE,Proiect Tehnic,D.E,etc.) aferente unui număr de 4 obiective de investiții

Anunț solicitare expresii de interes- Achiziție Servicii Consultanță pentru verificarea tehnică a Documentațiilor Tehnice(DTAD,DTAC,DTOE,Proiect Tehni, D.E,etc.)aferente unui număr de 4 obiective de investiții

Notificare atribuire contract – Kit alpinism

Termeni de referință - Achiziție Servicii Consultanță  elaborare Proiect Tehnic- Sediu Secția 3 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Consultanță elaborare Proiect Tehnic-Sediu Secția 3 Poliție București

Termeni de referință - Achiziție Servicii Consultanță  elaborare Proiect Tehnic- Sediu Secția 18 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Consultanță elaborare Proiect Tehnic-Sediu Secția 18 Poliție București

Anunt solicitare expresii de interes 29.06.2022 - Sondaj Opinie

Termeni de referinta - Sondaj de opinie

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Poliție Municipiu Pitești - Argeș

Termeni de Referință  -  Sediu Poliție Municipiu Pitești - Argeș

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni - Ilfov

Termeni de Referință  -  Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni - Ilfov

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Secția 9 Poliție București

Termeni de Referință  -  Sediu Secția 9 Poliție București

Anunț solicitare expresii interes - Sediu Secția 14 Poliție București

Termeni de Referință  -  Sediu Secția 14 Poliție București

Clarificare - Anunțuri solicitare expresii de interes

Anunț solicitare expresii interes - Achiziție Servicii Expertizare Tehnică - Secția 6, Secția 7, Secția 13

Termeni de referință - Achiziție Servicii Expertizare Tehnică - Secția 6, Secția 7, Secția 13

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Secția 14 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Secția 9 Poliție București

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Poliție Oraș Popești - Leordeni, Ilfov

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Demolare și reconstruire Sediu Poliție Municipiul Pitești, Argeș

Notificare atribuire contract - Servicii de consultanță - Expertize Tehnice în construcții - Pachet - Sediile Secțiilor 6, 7, 13 Poliție București

Anunț achiziție kit alpinism

Anunț achiziție kit alpinism reluată