Scrisoarea lui N. Iorga catre G. T. Kirileanu

Categoria: Fara

COD:909

Data furtului:08 Octombrie 2017

Scrisoare scrisa pe soport de hartie, ladata de  11.01.1930, de catre N. Iorga adresata lui G.T. Kirileanu, semnata olograf