Scrisoarea lui N. Iorga catre Eugen Melika

Categoria: Fara

COD:914

Data furtului:08 Octombrie 2017

Scrisoare scrisa pe suport de hartie, la data de 03.07.1923, de N. Iorga adresata lui Eugen Melika, semnata olograf.