Scrisoarea lui N. Iorga catre Eugen Melika

Categoria: Fara

COD:910

Data furtului:08 Octombrie 2017

Scrisoare scrisa pe suport de hartie, la data de 23.03.1924, de N. Iorga adresata lui Eugen Melika, semnata olograf.