Carte de vizita a lui N. Iorga catre Eugen Melika

Categoria: Fara

COD:916

Data furtului:08 Octombrie 2017

Carte de vizita scrisa pe suport de hartie, la data de 28.05.1920, de N. Iorga adresata lui Eugen Melika, semnata olograf.