În structura organizatorică a Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor funcţioneză 3 servicii, şi anume:

 • Serviciul Analiză Operaţională;
 • Serviciul de Analiză a Datelor şi Informaţiilor;
 • Serviciul Analiza Informațiilor din Surse Deschise

 

Atribuții

 • Elaborează şi supune aprobării conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Ministerului Afacerilor Interne proiecte de dispoziţii ce vizează reglementarea unitară a activităţilor în domeniul colectării, prelucrării, stocării, verificării şi valorificării informaţiilor de natură criminală şi al analizării acestora şi face propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei precum şi a dispoziţiilor, instrucţiunilor, regulamentelor şi metodologiilor în domeniu;
 • Culege, colectează, prelucrează, stochează, analizează şi valorifică informaţiile la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • Avizează programele şi planurile de învăţământ la unităţile de formare şi specializare pe linia analizei informaţiilor, propune, organizează şi conduce cursuri de perfecţionare a poliţiştilor în domeniul analizei informaţiilor şi întocmeşte materiale cu rol educativ sau de promovare a domeniului;
 • Elaborarează procedurile de lucru pe linia analizei informaţiilor;
 • Îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea structurilor teritoriale de profil;
 • Efectuează evaluări tematice la structurile teritoriale de profil pe baza cărora face propuneri privind remedierea deficienţelor organizatorice, de dotare şi de pregătire a personalului;
 • Realizează o politică unitară de management a datelor şi informaţiilor din activitatea informativă a Poliţiei Române;
 • Desfăşoară activităţi de cercetare, dezvoltare şi implementare a unor noi concepte, tehnici, procedee şi instrumente de analiză a informaţilor precum şi de valorificare a produselor analitice în managementul poliţienesc;


1. Acțiunile cu impact național vizează:

 • actualizarea soluțiilor informatice naționale de colectare a datelor și informațiilor prin dezvoltarea componentei geospațiale (din care exemplificăm proiectul SNRI), ocazie cu care au fost instruiți de către analiștii de informații peste 14.000 de polițiști din structurile operative, în prezent soluţiile informatice dezvolatate şi implementate de Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor sunt utilizate de lucrătorii Poliţiei Române din majoritatea domeniilor de activitate;

 • crearea cadrul normativ pentru diseminarea datelor și informațiilor colectate, procesate și analizate, prin elaborarea şi implementarea normelor de aplicare în domeniu, la nivelul Poliţiei Române;
 • participarea în proiecte europene cu finanțare nerambursabilă, din care:

- finalizate sau în implementare: 5 proiecte în valoare de aprox. 10 milioane euro;

- în evaluare: 3 proiecte în valoare de 5,3 milioane euro,

- 2012 este primul an în care Poliția Română a câștigat proiecte de asistență tehnică finanțate de Comisia Europeană, în cadrul acestora realizându-se transferul de „know how” (cunoștințe) către polițiști din state non-UE.

2. Colectarea structurată a datelor și informațiilor, coroborată cu accesul extins la bazele de date ale partenerilor instituționali, a pus bazele componentei pro-active a domeniului analizei informațiilor prin:

 • Analiza tactică: identificarea automată a zonelor geografice în care se concentrează fenomenul infracțional;

           ​           

 • Analiza de risc: evidențierea entităților implicate în contrabandă și evaziune fiscală, precum şi evaluarea riscului rutier, în scopul reducerii numărului de accidente grave şi victime ale acestora pe reţeaua de drumuri din România;

                             

 • Analiza operațională: monitorizarea acțiunilor de documentare a grupurilor infracționale.

 • Aportul structurilor de analiză a informaţiilor în aceste rezultate a fost adus prin dezvoltarea aplicaţiilor de gestionare a datelor şi informaţiilor, structurarea şi procesarea acestora precum şi dezvoltarea unei metodologii de diseminare în schimbul de date şi informaţii dintre structurile operative prin intermediul analiştilor de informaţii.

 

Director adjunctcomisar-șef de poliție Marian – Irinel JINGA

 

Date de contact:

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2