Structura organizatorică:

Șef Serviciu: Comisar-șef de poliție ZAMBARDI ALEXANDRU

Structura de Securitate este organizată la nivel de serviciu. Are în componență 2 birouri:

1. Biroul Protecția Informațiilor Clasificate Naționale și NATO/UE:

Șef birou: Comisar șef de poliție TRUICĂ ALEXANDRU

Biroul de Protecția Informațiilor Clasificate Naționale și NATO/UE este componenta cu rol coordonator la nivel central și teritorial, în domeniul implementării aplicării și respectării normelor de protecție a informațiilor clasificate gestionate de unitățile Poliției Române.

În acest context, prin Biroul Protecția Informațiilor Clasificate Naționale și NATO/UE, Structura de Securitate, asigură respectarea unei linii directoare, în mod unitar, la nivelul tuturor unităților de poliție, în ceea ce privește securitatea personalului, fizică și protecția documentelor clasificate atât naționale cât și acelea emise sub antetul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord(NATO) sau consiliului U.E.  

2. Biroul Componenta de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (C.S.T.I.C.):

Șef birou: Comisar șef de poliție HONCIU ADRIAN

 

Adresa

Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - Sector 5

Program audiențe: Joi 1200 - 1300