Serviciul Coordonare Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă este subunitate operativă centrală, organizată la nivel de serviciu subordonat inspectorului general al Poliţiei Române, fără personalitate juridică, având competenţă materială şi teritorială generală.

În scopul asigurării premiselor respectării prevederilor legale şi recomandărilor organismelor internaţionale, precum şi în vederea evaluării şi verificării modului de asigurare a respectării prevederilor legale privind condiţiile de organizare şi funcţionare a centrelor de reţinere şi arestare preventivă, Serviciul Coordonare Centre de Reţinere şi Arestare Preventivă, îndrumă, coordonează şi controlează activitatea celor 50 de structuri de specialitate organizate la nivelul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor de poliţie judeţene.

 

Atribuții:

  • coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile specifice desfăşurate la centrele de reţinere şi arestare preventivă ce funcţionează la nivelul structurilor Poliţiei Române;
  • elaborează regulamente, metodologii şi proceduri specifice de lucru privind organizarea domeniului de competenţă şi urmăreşte aplicarea la nivelul Poliţiei Române a caracterului unitar şi coerent al acestora;
  • monitorizează şi verifică modul de respectare a drepturilor persoanelor private de libertate, avându-se în vedere recomandările Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor Inumane sau Degradante, formulate în urma vizitelor periodice pe care le efectuează în România;
  • asigură cooperarea cu organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul respectării drepturilor omului, avându-se în vedere protocoalele încheiate în acest sens cu Poliţia Română;
  • colaborează cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea elaborării unor proiecte pentru modificarea sau completarea actelor normative din domeniul de referinţă.

 

„Tortura, pedeapsa şi alte forme de cruzime, degradante şi inumane ori de câte ori apar, indiferent de circumstanţe, nu pot fi justificate” - Secretariatul General al Organizaţiei Națiunilor Unite

 

Șef Imputernicit Serviciu

Împuternicit șef Serviciu: comisar-șef de poliție Marius-Valentin LAZĂR

 


Date de contact

Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - Sectorul 5

 

Audienţe: 

În ziua de miercuri orele 13.30 - 15.30