Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor este unitate operativă a Ministerului Afacerilor Interne, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române având competenţă teritorială generală.

 

Atribuții

În conformitate cu prevederile art. 3 alin (2) din Legea nr. 682/2002, O.N.P.M. are următoarele atribuţii:

  • primeşte propunerile de includere în Program şi ordonanţa, respectiv încheierea, prevăzute la art. 8, după caz;
  • ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului şi urmăreşte realizarea acestuia în cele mai bune condiţii;
  • desemnează o persoană de legătură între martorul protejat şi O.N.P.M., precum şi o altă persoană nominalizată în Protocolul de protecţie, care să asigure această legătură în situaţii critice;
  • încheie Protocolul de protecţie cu fiecare martor protejat şi întocmeşte şi include schema de sprijin a acestuia;
  • organizează o bază de date proprie, în care include, stochează şi prelucrează propunerile de includere în Program;
  • asigură confidenţialitatea deplină a informaţiilor şi datelor gestionate;
  • gestionează, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile băneşti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum şi din programele de finanţare externă.