Direcția Siguranța Școlară este unitate operativă centrală, fără personalitate juridică, cu atribuţii în domeniul prevenirii și combaterii criminalităţii în incinta și zona adiacentă unităților de învățământ.

În îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin, Direcția:

  • iniţiază, dezvoltă, sprijină și coordonează, la nivel național și teritorial, realizarea și implementarea de programe, proiecte sau campanii preventive în domeniul siguranței școlare, în parteneriat cu instituţii publice centrale şi locale, asociații și organizații neguvernamentale, reprezentanţi mass-media, asociaţii profesionale sau entităţi ale mediului de afaceri;
  • dezvoltă parteneriatul Poliţiei Române cu reprezentanţii Ministerului Educației, inspectoratelor şcolare judeţene, formelor asociative ale elevilor, părinților, autorităților și instituțiilor publice cu atribuţii în domeniu, pentru identificarea riscurilor asociate şi stabilirea măsurilor comune destinate creşterii siguranţei în unităţile de învăţământ;
  • elaborează analize pentru fundamentarea procesului decizional, asigurarea implementării soluțiilor identificate, precum și reglementarea unitară a modului de desfășurare a activităților de către structurile teritoriale pentru siguranţa şcolară;
  • organizează, coordonează şi monitorizează la nivel național, regional sau local, acțiuni proprii sau comune cu alte structuri ale poliţiei, pentru prevenirea și combaterea încălcării prevederilor legale în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ.

 

Program audiențe: Marți - 1000-1100

                                       Miercuri - 1400-1500