Direcția Siguranță Școlară are următoarele atribuții:

 • Implementează strategiile, concepțiile, standardele, procedurile sau planurile de
  măsuri naţionale elaborate la nivelul M.A.I. şi I.G.P.R., pentru creșterea gradului de
  siguranță a elevilor și personalului didactic, în incinta și în zonele adiacente unităților de
  învățământ preuniversitar;

 •  Dezvoltă parteneriatul Poliției cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene,
  formele asociative ale elevilor, studenților și părinților, autoritățile și instituțiile publice
  cu atribuţii în domeniu, pentru identificarea riscurilor asociate şi stabilirea măsurilor
  comune destinate creşterii siguranţei în unităţile de învăţământ preuniversitar;

 • Organizează și implementează activitățile ce vizează problematica bullying-ului, absenteismului, traficului de persoane şi consumul de substanţe psihoactive;

 • Organizează, coordonează, monitorizează și implementează la nivel local, acțiunile proprii sau comune cu alte structuri ale poliţiei, pentru prevenirea și combaterea încălcării prevederilor legale în incinta şi zona adiacentă a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

 

Program audiențe: Marți - 1000-1100

                                       Miercuri - 1400-1500