DIRECȚIA PREGĂTIRE PROFESIONALĂ este unitatea de specialitate din cadrul aparatului central al I.G.P.R care coordonează activitatea de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul unităților centrale ale Poliției Române, precum și ale structurilor teritoriale de pregătire profesională.

      Ca principale atribuții,  Direcția Pregătire Profesională:

  • coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea de specialitate, pe cele două paliere:

 - formarea profesională inițială în instituțiile de învățământ care pregătesc personal în beneficiul Poliției Române,

-  perfecționarea pregătirii profesionale a polițiștilor, pe post și prin programe de formare profesională continuă;

  • coordonează, monitorizează, evaluează pregătirea în domeniul intervenției polițienești cu cele patru componente:
  • pregătirea tactică;
  • pregătirea în domeniul educației fizice și autoapărării;
  • pregătirea în domeniul targerilor cu armamentul din dotare;
  • pregătirea în domeniul conducerii autovehiculelor de serviciu.

Obiectivul principal al unității îl reprezintă formarea unor polițiști competenți la standarde de performanță europene, în scopul atingerii  dezideratelor instituționale, cum ar fi:

  • Un corp polițienesc bine pregătit pentru a face față provocărilor mediului operativ;
  • Un proces de instruire teoretică și practică de calitate;
  • Dezvoltarea permanentă și menținerea unui nivel corespunzător de pregătire practică în concordanță cu dinamica mediului operativ și în considerarea bunelor practici în domeniu ale polițiilor europene partenere.