Direcţia Management Resurse Umane este unitatea de specialitate din cadrul aparatului central al Inspectoratului General al Poliţiei Române, subordonată direct inspectorului general şi funcţional Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Ministerului Afacerilor Interne.

 

Atribuții

  • asigură aplicarea unitară a legilor, hotărârilor Guvernului României, ordinelor ministrului afacerilor interne, dispoziţiilor directorului general al Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Ministerul Afacerilor Interne, a celor emise de inspectorul general al Poliţiei Române şi a instrucţiunilor cu caracter intern, referitoare la realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane în Poliţia Română, respectiv la inspecţia muncii şi securitatea şi sănătatea în muncă;
  • elaborează, modifică, coordonează, controlează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de resurse umane privind recrutarea, selecţia, încadrarea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, conduita, cariera, motivarea, compensarea, evidenţa, prelucrarea automată a datelor referitoare la personalul din Poliţia Română, analiza posturilor şi planificarea resurselor umane;
  • analizează şi prezintă în vederea aprobării proiectele statelor de organizare ale unităţilor subordonate nemijlocit şi teritoriale de poliţie în vederea optimizării structurilor organizatorice în funcţie de modificările cadrului normativ şi evoluţia fenomenului infracţional;
  • elaborează, coordonează, controlează şi asigură realizarea strategiei şi politicilor de formare iniţială şi continuă în Poliţia Română;
  • organizează, coordonează şi desfăşoară activităţi specifice care privesc poliţiştii în rezervă, retragere şi veteranii de război;
  • asigură organizarea şi primirea în audienţă a personalului Poliţiei Române şi cetăţenilor conform competenţelor şi atribuţiilor cu care este abilitată, precum şi soluţionarea rapoartelor, petiţiilor şi reclamaţiilor acestora.