Direcţia Financiară, în calitate de organ de specialitate în domeniul financiar-contabil al ordonatorului secundar de credite, are ca scop activitatea de asigurare financiară şi evidenţă contabilă a patrimoniului, organizate conform dispoziţiilor legale.

 

Direcţia Financiară coordonează activitatea formaţiunilor de profil din unităţile subordonate I.G.P.R.

Direcţia Financiară coordonează, îndrumă, conduce şi controlează activitatea economico-financiară, pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a actelor normative în vigoare, asigurând financiar misiunile şi sarcinile încredinţate Poliţiei Române. Finanţarea se asigură integral de la bugetul de stat.

 

Atribuţiile Direcţiei Financiare:

  • fundamentează, elaborează, repartizează şi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru ordonatorii terţiari de credite aflaţi în finanţarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, la care se adaugă activitatea proprie;
  • asigură fondurile financiare necesare derulării şi finalizării investiţiilor Poliţiei Române;
  • asigură cadrul organizatoric şi unicitatea modului de evidenţă a realizărilor şi rezultatelor economice pe baza situaţiilor financiare lunare/trimestriale/anuale, precum şi a situaţiilor privind principalii indicatori economico-financiari;
  • asigură înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi financiare aferente activităţii proprii a Inspectoratului General al Poliţiei Române;
  • desfăşoară activităţile specifice pentru întocmirea, la termenele stabilite potrivit legislaţiei în vigoare,  atât a situaţiilor financiare privind activitatea proprie a I.G.P.R., cât şi a situaţiilor financiare centralizate la nivelul Poliţiei Române;
  • asigură şi exercită controlul financiar preventiv propriu, controlul ierarhic şi controlul intern managerial;
  • asigură gestiunea financiară a programelor cu finanţare din fonduri europene nerambursabile ;
  • asigură calculul şi plata integrală şi la timp a drepturilor salariale cuvenite poliţiştilor, funcţionarilor publici, personalului civil din cadrul I.G.P.R. şi personalului detaşat de la alte structuri în cadrul I.G.P.R., precum şi a altor drepturi acordate personalului care a încetat raporturile de serviciu cu instituţia şi soluţionează potrivit legislaţiei, cererile, sesizările referitoare la calcularea şi plata acestora;
  • efectuează încasările şi plăţile prin conturile de trezorerie, bancă şi prin casieria proprie.

Director : 

comisar-șef de poliție Daneluș Ionel HARABAGIU 

 

Program audienţe: 

În fiecare zi de miercuri  în intervalul orar 14.00 - 15.00.

 

Date de contact

Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5