Direcţia de Logistică este structura de specialitate cu atribuţii de îndrumare, coordonare, control şi execuţie privind activitatea de asigurare cu tehnică, materialele şi serviciile necesare îndeplinirii misiunilor şi pregătirii efectivelor Poliţiei Române, precum şi activităţile prevăzute în actele normative interne conform competenţelor generale şi interne specifice.

Logistica Poliţiei Române constituie un complex de măsuri şi activităţi planificate şi executate în orice situaţie, într-o concepţie unitară, pentru asigurarea forţelor destinate menţinerii şi restabilirii ordinii publice, cu resurse financiare, armament, muniţii, mijloace speciale de prevenire şi combatere a violenţelor, echipamente de comunicaţii, mijloace de transport, materiale medicale şi sanitar-veterinare, uniforme, imobile şi servicii.

În procesul de asigurare a materialelor, produselor şi a prestărilor de servicii necesare, activitatea logistică este guvernată de principii de bază, dintre care, cele mai semnificative sunt: eficienţa, specializarea, flexibilitatea, transparenţa, economicitatea, continuitatea, sincronizarea, calitatea, omogenitatea.

Misiunile ce revin logisticii vizează, în principal:

  • stabilirea concepţiei unitare de realizare a suportului logistic al acţiunilor;
  • asigurarea şi utilizarea eficientă a resurselor financiare;
  • asigurarea, împrospătarea şi completarea rezervelor materiale;
  • organizarea şi realizarea hrănirii, echipării şi cazării efectivelor;
  • asigurarea mobilităţii terestre şi navale a formaţiunilor de poliţie;
  • realizarea mentenanţei specifice fiecărei categorii de mijloace şi echipamente, inclusiv alimentarea cu carburanţi-lubrifianţi;
  • asigurarea logistică a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ce nu dispun de structuri logistice proprii.