Este unitatea specializată din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu competenţă teritorială generală,care desfăşoară şi coordonează activitatea de combaterea criminalităţii organizate la nivel naţional, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 

Bazele activităţii direcţiei de combatere a criminalităţii organizate

Activitatea operativă

  • sesizări/constatări, delegări, cooperare interinstituţională;

Control, sprijin şi îndrumare

  • determinant în obţinerea rezultatelor la nivel teritorial;

Activităţi de suport informaţional şi decizional

  • informări, analize, evaluări, lucrări clasificate/diverse, petiţii, puncte de vedere legislative etc.;

Reprezentare internaţională/pregătire

  • cooperare, asistenţă juridică/comisii rogatorii, misiuni/acţiuni comune, profesionalizare, schimb de experienţă etc.