Biroul Implementare Programe este structura specializata în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă care are competenţe generale şi specifice în materia tuturor programelor europene cu finanţare nerambursabilă de care beneficiază Poliţia Română, finanţate de orice instituţie sau organizaţie comunitară, cu respectarea competenţelor stabilite prin ordinele ministrului administraţiei şi internelor şi dispoziţiile Inspectorului General al Poliţiei  Românei.

În prezent la nivelul IGPR sunt implementate proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă având diferite surse de finanţare şi anume: Fonduri Structurale în special prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”, contracte de Grant semnate între IGPR şi Comisia Europeana, proiecte MATRA prin cooperarea cu partenerii olandezi. Totodată, Poliţia Română a implementat proiecte finanţate prin programele PHARE, Facilitatea de tranziţie, Facilitatea SCHENGEN.

Exemple de proiecte aflate în implementare:

Sistemul Naţional de Raportare a Incidentelor

Finanţator: Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Buget: 11.481.120 lei
Obiectiv: crearea avantajului decizional la nivelele operaţionale descentralizate ale serviciului public poliţienesc prin dezvoltarea cunoaşterii, implementarea unui management al performanţei şi crearea unor instrumente moderne de tactică poliţienească.
Rezultate:

 • un sistem informaţional naţional care gestionează incidentele la care Poliţia Română alocă resurse
 • 50 manageri pregătiţi în folosirea sistemului informatic geo-spaţial de
 • 12000 poliţişti pregătiţi pentru raportarea operativă în sistem informatic,
 • 20 analişti de informaţii pregătiţi pentru folosirea instrumentelor de analiză tactică
 • 130 poliţişti pregătiţi pentru monitorizarea sistemului informaţional
 • 10 poliţişti pregătiţi pentru menţinerea şi implementarea sistemelor informatice aferente sistemului informaţional
 • 100 de utilizatori ai sistemului informatic de evaluare a performanţelor
 • 150 de utilizatori ai sistemului informatic de statistică
 • 12000 utilizatori ai sistemului informatic geo-spaţial de management al incidentelor


Sistem informatic integrat pentru suportul decizional şi organizaţional privind dezvoltarea capacităţii administrative a IGPR


Finanţator: Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Buget: 13.959.000 lei
Obiectiv: crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti şi îmbunătăţirea structurală şi de proces a managementului ciclului de politici publice în administraţia publică centrală.
>Rezultate:

 • implementarea Sistemului Informatic Integrat implementat la nivel central şi judeţean pe următoarele arii de procese de lucru din cadrul Poliţiei Române: Managementul Financiar, Managementul Resurselor Umane, Managementul Logistic, Decizional şi Managementul Strategic;
 • 220 de manageri instruiţi în cadrul proiectului, 20 din aparatul central (IGPR) şi 200 angajaţi din cadrul Poliţiei Capitalei şi al inspectoratelor de poliţie judeţene;
 • 1000 de poliţişti pregătiţi pentru utilizarea sistemului informatic, câte 20 de poliţişti la nivelul fiecărui inspectorat judeţean şi 160 de poliţişti la nivel central;
 • 42 de poliţişti pregătiţi pentru menţinerea şi implementarea sistemului informatic;
 • elaborarea unui manual de utilizare a sistemului informatic;
 • realizarea unui manual de instruire privind administrarea şi dezvoltarea de conţinut a sistemului;
 • 5 metodologii specifice elaborate pentru fluxurile de lucru informatizate.


Crearea unui mecanism inter-instituţional de acţiune a cazurilor de răpire şi de dispariţie gravă a copiilor

Finanţator: Comisia Europeana (grant ISEC)
Buget: 266.084,65 euro
Obiectiv: Stabilirea unui sistem de alertă rapidă la nivel naţional în cazurile de răpire sau dispariţie gravă a minorilor şi îmbunătăţirea coordonării şi compatibilităţii unei scheme de alertă între statele membre.
Rezultate:

 • Realizarea unei Convenţii de colaborare între parteneri în care să fie menţionate condiţiile exacte pe baza căruia mecanismul de alertă poate funcţiona.
 • Crearea softului pentru funcţionarea sistemului de alertă.
 • Crearea şi difuzarea unui spot TV si Radio, precum şi editarea a 35000 materiale informative (flyere şi postere) despre mecanism ce vor fi adresate populaţiei.


Dezvoltarea capacităţii de prevenire şi investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin internet în România

Finanţator: Spaţiul Economic European
Buget: 578.295 euro
Obiectiv: Întărirea capacităţii Poliţiei Române de prevenire şi combatere a abuzurilor comise asupra minorilor prin utilizarea internetului
Rezultate:

 • Întărirea competenţelor ofiţerilor de poliţie, prin organizarea de cursuri de pregătire în comun cu specialiştii din cadrul Interpol, precum şi pregătirea unui ofiţer din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice la sediul Interpol;
 • Dezvoltarea capacităţii de investigare a cazurilor de pornografie infantilă prin Internet de către structura de profil din România, atât la nivel central cât şi teritorial, prin dotarea cu sisteme informatice şi aplicaţii specifice, dedicate lucrului în astfel de cazuri;
 • Derularea, la nivelul Poliţiei Române, a unei campanii de informare publică având ca scop prevenirea abuzurilor săvârşite împotriva copiilor pe Internet.


Stabilirea sistemului român informatic pentru cazierul judiciar

Finanţator: Comisia Europeana (grant ISEC)
Buget: 3.721.116 euro
Obiectiv: Implementarea în bune condiţii a Deciziilor Consiliului nr. 315/2009 şi 316/2009 referitoare la schimbul de informaţii din cazierul judiciar între Statele Membre asupra cetăţenilor UE, prin informatizarea cazierului judiciar român şi interconectarea acestuia cu cele ale Statelor Membre UE.
Rezultate:

 • Achiziţie de echipamente şi sesiuni de pregătire pentru informatizarea cazierului judiciar.

Galerie foto