Cooperarea la nivel bilateral cu Poliţia Franceză s-a concretizat în mod deosebit prin derularea unor misiuni operative temporare de lungă durată începute încă din 2009, numărul lor crescând pe parcursul anului 2010, în prezent devenind practic activităţi constante desfăşurate pe relaţia cu autorităţile franceze în Franţa.

Aceste misiuni au drept scop prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise de cetăţenii români în Paris, în special a delicvenţei mici şi mijlocii, a infracţionalităţii stradale, a cerşetoriei şi furturilor din buzunare, ofiţerii români aflaţi în misiune temporară oferind sprijin şi asistenţă autorităţilor franceze care instrumentează cauze de natură judiciară în care sunt implicate persoane de cetăţenie română.

În baza „Planului de cooperare bilaterală româno – franceză pentru anul 2010” au fost susţinute mai multe module de pregătire de către experţi francezi din cadrul Poliţiei Naţionale şi Jandarmeriei Naţionale pe domenii precum: pregătirea instructorilor pentru motociciliştii aflaţi pe dispozitivele de însoţire ale Poliţiei, cercetarea urmelor şi indiciilor de la locul catastrofelor, a atacurilor teroriste şi a distrugerilor în masă, expertiza instrumentelor NTIC – stocarea datelor din telefoanele mobile, PDA, combaterea traficului de fiinţe umane, combaterea criminalităţii informatice etc.

În urma acestor acţiuni comune, partea franceză a elogiat excelenta cooperare cu autorităţile române, contactele existente la nivelul tuturor structurilor responsabile în domeniu fiind o excelentă oportunitate pentru realizarea obiectivelor propuse de conducerile celor două ministere.