Activitatea de cooperare internaţională a IGPR se evidenţiază printr-o preocupare sporită pentru dezvoltarea relaţiilor şi a cooperării cu poliţiile străine, cu organizaţii internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale.

Compartimentul de Relaţii Internaţionale asigură interfaţa cooperării IGPR cu autorităţile de poliţie ale altor state, cu organismele şi organizaţiile internaţionale de profil, cu misiunile de menţinere a păcii şi misiunile civile internaţionale, precum şi cu ambasadele străine acreditate la Bucureşti.

Programele şi planurile de cooperare bilaterală, activităţile de reprezentare externă, contribuţiile instituţionale la mecanismele internaţionale de luptă împotriva criminalităţii sunt gestionate de o echipă dinamică de specialişti, cu o formaţie solidă în materie şi buni cunoscători de limbi străine.

Aceştia coordonează şi organizează întreaga activitate de relaţii internaţionale atât la nivel central cât şi teritorial, asigurând transpunerea în practică a programelor de activităţi şi planurilor de acţiune comune, precum şi a tuturor sarcinilor aflate în responsabilitatea IGPR şi care presupun contacte şi colaborări instituţionale la nivel internaţiona.

Aceste activităţi au ca scop racordarea Poliţiei Române la standardele moderne ale muncii specifice, întărirea capacităţii organizaţionale de relaţionare şi intervenţie, optimizarea fluxurilor de comunicare şi dezvoltarea unui climat de încredere şi respect în poziţionarea faţă de partenerii instituţionali din statele lumii.

La nivelul compartimentului se asigură transpunerea în limbaj de specialitate a propunerilor de cooperare internaţională promovate de către structurile operative, se identifică nevoi, se elaborează contribuţii, mandate şi puncte de vedere privind problematicile cu care se confruntă agenţiile de aplicare a legii, atât din perspectivă naţională cât şi internaţională.

Excelenta cooperarea bilaterală a IGPR cu toate poliţiile naţionale ale statelor vecine, cu autorităţile din Austria, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia Olanda, SUA, etc, este completată de calitatea de membru în formule trilaterale de cooperare, în iniţiative regionale (Convenţia de Cooperare Poliţienească în Europa de Sud-Est, SEPCA,) şi organisme internaţionale ( Interpol, Aquapol, Railpol, Grupul Pompidou, etc. ).

O componentă importantă a activităţilor de relaţii internaţionale desfăşurată de Poliţia Română este aceea de participare la eforturile comunităţii internaţionale în domeniul menţinerii păcii şi de asistenţă poliţienească.

 

Atribuții:

  • Asigură centralizarea, analiza, sinteza şi corelarea propunerilor formulate de structurile centrale şi teritoriale subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, în domeniul cooperării internaţionale pe probleme de poliţie;
  • Conduce nemijlocit, coordonează, controlează şi monitorizează elaborarea şi realizarea tuturor activităţilor de cooperare internaţională ale Inspectoratului General al Poliţiei Române;
  • Elaborează şi transmite unităţilor centrale şi teritoriale dispoziţiile şi strategiile conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române privind problematica de cooperare internaţională;
  • Estimează costurile aferente realizării activităţilor de cooperare internaţională, ţine evidenţa activităţilor, analizează oportunitatea valorificării acestora prin realocarea corespunzătoare a resurselor respective şi prezintă propuneri în acest sens conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române;
  • Elaborează analiza periodică a realizării şi valorificării rezultatelor activităţilor de cooperare internaţională, însoţită de propuneri concrete de perfecţionare şi creştere a eficienţei acestora;
  • Pune în aplicare prevederile documentelor de colaborare încheiate la nivelul MAI şi IGPR cu structurile similare din străinătat;
  • Elaborează, verifică şi promovează documentaţia aferentă desfăşurării activităţilor de cooperare internaţională la nivelul IGPR şi a structurilor subordonate, şi anume: misiuni în străinătate a cadrelor IGPR, precum şi primirea de delegaţii străine la nivelul IGPR;
  • Organizează şi desfăşoară activităţi de testare a cunoştinţelor de limbă străină pentru candidaţii care participă la concursuri de ocupare a unor posturi în cadrul Direcţiilor si Serviciilor din IGPR.

Dintre cele 45 de state cu care Poliţia Română cooperează în plan bilateral, sunt de menţionat activităţile desfăşurate în comun cu autorităţile de aplicare a legii din: