Misiunea de Politie a Uniunii Europene în Bosnia şi Herţegovina - EUPM este succesoarea Misiunii ONU – UNMIBH şi a debutat în ianuarie 2003. Până în decembrie 2005, EUPM a abordat cinci programe tematice, acoperind următoarele arii:

 • Poliţia judiciară, combaterea criminalităţii organizate şi reorganizarea poliţiei (Programul 1);
 • Pregătire profesională (Programul 2);
 • Reorganizarea unităţilor de investigaţii interne (Programul 3);
 • Probleme administrative şi de personal (Programul 4);
 • Ordine publică şi poliţie rutieră (Programul 5).

Au fost elaborate, de asemenea, alte două programe instituţionale referitoare la Agenţia Naţională de Investigaţii - SIPA (State Investigation and Protection Agency) şi la Poliţia de Frontieră - SBS (State Border Service/).

Între perioada 1 ianuarie 2006 şi 31 decembrie 2009, mandatul EUPM s-a concentrat pe trei direcţii de acţiune:

 • Reforma structurilor poliţieneşti din Bosnia şi Herţegovina;
 • Susţinerea poliţiei locale în lupta împotriva crimei organizate;
 • Inspectarea structurilor poliţiei locale în vederea responsabilizării actului poliţienesc;

Mandatul actual al misiunii este valabil pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2011 şi concentrează activitatea EUPM pe următoarele domenii:

 • monitorizarea, consilierea şi inspectarea structurilor poliţiei locale;
 • sprijinirea procesului de reformă poliţienească;
 • dezvoltarea şi consolidarea capacităţii autorităţilor locale în lupta împotriva crimei organizate şi a corupţiei în rândul funcţionarilor publici;
 • eficientizarea relaţiei poliţiei cu procuratura;
 • îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti internaţionale;

Angajamentele internaţionale asumate de România prevăd participarea la misiunea EUPM cu un număr de 10 poliţişti.

Poliţiştii români prezenţi în teatrul de operaţii ajută la îndeplinirea mandatului EULEX, fiind angrenaţi în proiectele misiunii, activitatea lor profesională fiind recunoscută şi apreciată în numeroase rânduri pe plan internaţional.

Galerie foto