Misiunea OSCE la Skopje - Macedonia este cea mai veche misiune OSCE. Ea a fost înfiinţată în 1992 pentru a preveni extinderea conflictului din fosta Iugoslavie având ca ţel iniţial monitorizarea graniţei dintre Serbia, Muntenegru şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei..

Decizia a fost luată în contextul general al eforturilor Comunităţii Europene de a extinde Misiunea de Monitorizare a Comunităţii Europene (ECMM) în ţările învecinate Serbiei şi Muntenegrului, pentru a împiedica expansiunea tensiunilor in aceste state.

La 22 martie 2001 Consiliul Permanent al OSCE, luând act de manifestările insurgente ale unor grupuri extremiste albaneze, în zona de nord a frontierei Macedoniei, a hotărât dezvoltarea Misiunii atât ca număr de personal cât şi ca îndatoriri pentru a se putea monitoriza mai eficient evenimentele în zona de frontieră.

Printre altele, membrii misiunii contribuie la menţinerea stabilităţii şi securităţii în ţară şi în restaurarea încrederii între etniile macedoneană şi albaneză, pe de o parte, precum şi între poliţie şi populaţie pe de altă parte. Ei trebuie sa raporteze periodic despre situaţia securităţii în zona de frontieră inclusiv despre traficul ilegal de arme, persoane şi droguri, probleme umanitare, situaţia refugiaţilor şi a persoanelor strămutate intern în zonele sensibile, posibilele cazuri de recurenţă a ostilităţilor.

Poliţia Română participă la această misiune cu ofiţeri de poliţie încă din anul 2005.

Galerie foto