Poliţia Română participă, sub coordonarea MAI, cu efective la efortul internaţional de stabilizare şi de reconstrucţie în teatrele de operaţii ale diferitelor misiuni de menţinere. În prezent, Poliţia Română participă la un număr de 10 misiuni de pe patru continente, respectiv America Centrală, Asia, Africa şi Europa.

Misiunile la care Poliţia Română este reprezentată se desfăşoară sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, a Uniunii Europene precum şi a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare din Europa. În cadrul acestor misiuni, poliţiştii români au, în funcţie de mandatul internaţional, fie atribuţii executive fie de monitorizare, îndrumare şi consiliere. Serviciul Afaceri Europene, Programe şi Relaţii Internaţionale este structura care este desemnată de conducerea Poliţiei Române să ţină legătura şi să coordoneze activitatea desfăşurată de poliţiştii români pe perioada executării turului de serviciu.

Participarea poliţiştilor la misiunile de menţinere a păcii se realizează cu respectarea strictă a principiului voluntariatului după parcurgerea unei etape de selecție.
 

Selecția Personalului la Misiunile de Menţinere a Păcii

Se disting, în principal două proceduri de selecţie, în funcţie de organismul sub egida căruia se desfăşoară misiunea:

În cazul misiunilor ONU:

  • Viitorii candidaţi la aceste misiuni trebuie să fie absolvenţi ai cursului de monitori ONU, organizat anual de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică (de regulă în primul semestru al anului). Cursul are ca obiective familiarizarea personalului MAI cu principiile de lucru ale ONU, cu misiunile de menţinere a păcii precum şi cu cerinţele specifice pentru participarea la acestea. La sfârşitul cursului, poliţiştii primesc un certificat de absolvire.
  • Trimiterea poliţiştilor în misiunile ONU se face în urma participării la testarea organizată anual de autorităţile române împreună cu echipa UNSAT (United Nations Selection Assistance Team). Evaluarea personalului de către echipele internaţionale se realizează, potrivit metodologiei şi criteriilor utilizate de către acestea.
  • Experţii ONU testează cunoştinţele candidaţilor români la limbile străine (engleză şi franceză), abilităţile de conducere a autovehiculelor 4x4 precum şi mânuirea armamentului. Pot participa la testarea internaţională, atât poliţiştii care au absolvit cursul de monitori ONU cât şi cei care au mai participat la misiuni internaţionale de menţinere a păcii. Poliţiştii care promovează testarea internaţională intră pe lista stand-by, urmând a fi trimişi în teatrele de operaţii în funcţie de datele la care se face rotaţia cadrelor deja aflate în teatrele de operaţii.

În cazul misiunilor UE:
În vederea participării la misiunile sub egida Uniunii Europene, poliţiştii trebuie să urmeze un cursuri specializate în acest domeniu care sunt organizate multianual de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică. După absolvirea acestor cursuri, în funcţie de cererile de contribuţii lansate de Uniunea Europeană, sunt organizate testări de limbă străină, poliţiştii care le promovează urmând a le fi transmise candidaturile în vederea selecţiei de către autorităţile străine competente.

La preselecţia pentru operaţii multinaţionale poate participe orice cadru din Poliţie, care, pe lângă criteriile specifice stabilite pe baza cerinţelor impuse de organizaţia internaţională sub egida căreia aceasta se desfăşoară, îndeplineşte cumulativ şi următoarele criterii generale:

  • are studiile profesionale şi/sau civile necesare, precum şi vechimea în activitate (specialitate de minim 5 ani );
  • este apreciat în ultimii trei ani de activitate cu cel puţin două calificative de „Foarte bun”;
  • cunoaşte o limbă străină, potrivit cerinţelor misiunii pentru care se realizează selecţia;
  • este apt fizic, psihic şi medical;
  • posedă cunoştinţe de operare PC şi permis de conducere categoria B (autoturisme);
  • nu a fost sancţionat în ţară sau în străinătate, anterior, pentru abateri săvârşite în executarea misiunilor internaţionale;
  • nu a fost declarat, anterior, „respins” de 2 ori la evaluările personalului efectuate de echipele internaţionale;

 

Participarea Poliţiei Române la Misiunile Internaţionale de Menţinere a Păcii

Misiunile la care Poliţia Română participă, sub coordonarea MAI, sunt următoarele: