Principalele sarcini pe care le îndeplineşte această structură sunt:

  • Coordonarea problematicii grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, Comisiei Europene şi a activităţilor organizate de Preşedinţia UE. In cadrul acestei activităţi, membrii Biroului Afaceri Europene gestionează temele aflate pe agenda grupurilor de lucru de la Bruxelles prin: conducerea grupurilor de lucru înfiinţate la nivelul IGPR, întocmirea mandatelor speciale de participare la reuniunile grupurilor de lucru comunitare, asigurarea contactului cu ofiţerii de legătură care sprijină derularea activităţilor şi asigurarea comunicării cu persoanele de contact de la nivelul instituţiilor europene;
  • Identificarea pieselor de acquis pe diferite domenii de activitate din competenţa Poliţiei şi transmiterea acestora către structurile IGPR competente. Ulterior, coordonează întocmirea de fişe de fundamentare şi tabele de concordanţă (instrumente menite a evidenţia gradul de aliniere a legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar);
  • Organizarea procesului de elaborare al materialului suport pentru misiunile de evaluare tip peer-review cu relevanţă pentru Poliţia Română;
  • Coordonarea problematicii OLAF în ceea ce priveşte asigurarea documentaţiei, a participării efective a reprezentanţilor IGPR şi pregătirea participării la desfăşurarea întâlnirilor care au loc în ţară;
  • Oferirea de consultanţă în domeniul cooperării poliţieneşti europene în cadrul diferitelor grupuri de lucru de la nivelul IGPR, asigurând concordanţa cu angajamentele asumate şi politicile europene în domeniu;
  • Elaborarea de materiale pentru pregătirea ofiţerilor de relaţii internaţionale din structurile centrale şi locale ale IGPR în domeniul afacerilor europene şi asigurarea diseminării acestora, precum şi a altor documente relevante pentru pregătirea de specialitate, prin sistemul Intranet si e-learning.
  • Coordonarea problematicii "Convenţia de la Prüm" din punct de vedere al elaborării mandatului pentru participările la grupurile de lucru pe acest subiect, al participării efective şi mai ales al realizării sarcinilor care revin IGPR în contextul aderării la Tratatul de la Prum;
  • Coordonarea problematicii Europol în ceea ce priveşte: asigurarea documentaţiei, a mandatului şi a participării efective a reprezentanţilor IGPR la reuniunile grupurilor de lucru Europol şi la vizitele organizate de experţi ai Europol;
  • Coordonarea participării specialiştilor Poliţiei Române la activităţile şi operaţiunile desfăşurate sub egida Frontex.
  • Coordonarea participării efective a IGPR la proiectele COSPOL precum şi a furnizării contribuţiei în calitate de participant (fie co-driver, fie forerunner).