Centrul Operaţional este unitate centrală în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, subordonată nemijlocit inspectorului general al Poliţiei Române.

Centrul Operaţional este organizat la nivel de direcţie şi asigură fluxul informaţional intra şi interinstituţional, monitorizarea misiunilor şi evenimentelor din competenţa Poliţiei Române, coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor efectivelor de poliţie în situaţii de urgenţă şi în situaţii complexe ce implică participarea mai multor structuri ale Poliţiei Române sau în cooperare cu alte instituţii abilitate, precum şi în cazuri speciale, când sunt necesare demararea unor misiuni pentru gestionarea unor situaţii speciale, sub directa coordonare a conducerii I.G.P.R.

Centrul Operaţional are capacitatea de a gestiona, 24/24 de ore, orice situaţie de urgenţă la nivel naţional din competenţa Poliţiei Române:

  • crize în domeniul ordinii şi siguranţei publice;
  • situaţii speciale impuse de evoluţia unor fenomene infracţionale din sfera de competenţă a Poliţiei Române;
  • situaţii de alertă teroristă;
  • protecţie civilă în situaţii de dezastre;
  • asigurarea fluxului informatic între I.G.P.R /unităţile de poliţie teritoriale şi celelalte structuri(M.A.I., S.R.I., etc. a documentelor clasificate transmise în format electronic);
  • interconectivitatea în vederea schimbului de date şi informaţii cu centrele operaţionale aparţinând altor structuri(S.R.I., I.G.S.U., M.A.I., etc.).


Structura organizatorică a direcției este următoarea:

  • Serviciul Dispecerat și Infotrafic;
  • Serviciul Coordonare Misiuni și Cooperare Interinstituțională;
  • Serviciul Management Stări Excepționale și Protecția Infrastructurilor Critice.

Galerie foto