Biroul SIRENE România a fost înființat în anul 2004, a devenit operațional în anul 2010. SIRENE este acronimul pentru Supplementary Information Request at the National Entries (Solicitare de informații suplimentare la intrarea pe teritoriul național).

BIROUL SIRENE este responsabil cu schimbul de date și informații privind semnalările referitoare la persoane și bunuri, introduse de Statele Membre și asociate UE, în Sistemul de Informații Schengen (SIS).

Fiecare țară participantă la SIS a înființat un Birou SIRENE național, care este responsabil cu schimbul de informații și coordonarea activităților circumscrise SIS. De asemenea și Europol a înființat propriul Birou SIRENE.

Biroul SIRENE  România este operațional 24/7. Cooperarea cu birourile omoloage SIRENE se realizează prin intermediul unei rețele securizate, utilizând formulare standardizate. În cadrul cooperării polițienești se asigură atât exploatarea imediată a informațiilor cu valoare operativă privind semnalările SIS, dar și protecția datelor cu caracter personal conform standardelor UE.