Unitatea Națională Europol Romania (UNE) a devenit funcțională în luna august 2004. Unitatea Națională Europol este punct unic de legătură între autoritățile naționale de aplicare a legii și EUROPOL.

UNE este un canal cooperare între organizațiile de poliție din statele membre Europol și state sau organizații terțe cu care Europol a încheiat acorduri de cooperare. Cooperarea prin UNE vizează dezmembrarea grupurilor de criminalitate organizată transfrontalieră și terorism.

UNE asigură schimbul de informații prin rețeaua securizată SIENA și este furnizor în Sistemul de Informații Europol (EIS). EIS conține informații despre infracțiuni grave, persoane suspecte și condamnate, structuri criminale, infracțiuni și mijloacele utilizate pentru comiterea acestora.

UNE are rolul de raportor național la SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment – Evaluarea Ameninţărilor privind Criminalitatea Gravă și Organizată). SOCTA furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea calitativă a ameninţărilor prezente şi viitoare și pentru stabilirea priorităţilor privind combaterea criminalităţii organizate, la nivel UE.

UNE asigură schimbul de informații polițienești premergătoare constituirii unei echipe comune de anchetă (ECA), precum și pe parcursul aplicării acordului ECA.