PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ PROPRIE

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru şi pentru organizarea de concursuri de soluţii ce privesc achiziţii publice ce au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Extras din PAAP anul 2021 și situația contractelor cu valoare mai mare de 5000 euro

Situația contractelor a căror valoare este mai mare de 5000 euro - 2021

Extras din Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021

Extras din PAAP anul 2020 și situația contractelor cu valoare mai mare de 5000 euro

Extras din Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020 - IGPR - Aparat Central, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 6 din H.G. 395 / 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Situația contractelor a căror valoare este mai mare de 5000 euro

 

Anunțuri și invitații de participare 2019

Programul anual al achizitiilor publice pentru anul 2019 – IGPR – Aparat Central (actualizat la 28.08.2019), - extras in conformitate cu prevederile art.12 alin.(6) din H.G. nr.395/2016, cu completarile si modificarile ulterioare

Situatia contractelor incheiate, a caror valoare depaseste suma 5000 euro

 

Anunțuri și invitații de participare 2016

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Mai  

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii mai 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii aprilie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie 

 

A N U N Ţ privind lansarea competiţiei pentru atribuirea contractului de finanţare a proiectului de cercetare-dezvoltare P.S. 1.1.6 „Sistem mobil pentru marcarea, monitorizarea şi urmărirea autovehiculelor suspecte”

 

Model Contract SISTEM MOBIL

 

Termeni de referinta pentru atribuirea conducerii proiectului PS 1.1.6 - Sistem mobil pentru marcarea, monitorizarea şi urmărirea autovehiculelor suspecte

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Aprilie 

A N U N Ţ  privind  lansarea competiţiei pentru atribuirea contractului de finanţare aproiectului de cercetare-dezvoltare P.S. 3.1.1 „Laborator rutier virtual în sprijinul formării profesionale continue

SPECIFICAŢIE  TEHNICO - OPERAŢIONALĂ  PRELIMINARĂ a prototipului produsului LABORATOR RUTIER VIRTUAL ÎN SPRIJINUL FORMĂRII PROFESIONALE CONTINUE

 

PLANUL  SECTORIAL  DE  CERCETARE - DEZVOLTARE  AL  MINISTERULUI  AFACERILOR  INTERNE 2016 ÷ 2017

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Martie    

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Februarie

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

Lista anunturi de atribuire
 

 

 

    Luna Anunțuri / Invitații

 Ianuarie 

Anunturi de atribuire si invitatii de participare aferente lunii februarie 2016 precum si situatia contractelor incheiate de Inspectoratul General al Politiei Romane in aceeasi perioada a caror valore depaseste 10.000 euro

Lista invitatii de participare

Anunturi de atribuire

Anunturi de participare

Lista anunturi de atribuire
 

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii