În perioada 2019-2025 Inspectoratul General al Poliției Române derulează proiectul ”Îmbunătățirea Rezilienței și Răspunsului în Situații de Urgență”, finanțat de Banca Mondială și Guvernul României, ale cărui scopuri sunt creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns în situații de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.
In etapa preliminară demarării fiecărui subproiect se realizează o analiză a riscurilor de mediu şi a riscurilor sociale asociate cu activităţile ce urmează a fi implementate.. Această analiză are la baza Cadrul de Management de Mediu si Social care a fost întocmit pentru acest proiect și care poate fi consultat  AICI.
Pentru a asigura transparenţă şi o bună informare a publicului interesat, pentru fiecare subproiect  se elaborează un document care evidenţiază riscurile de mediu şi pe cele sociale precum şi modul de gestionare a acestora pe parcursul implementării subproiectului.
Planurile de Management de Mediu și Social întocmite pana în prezent pentru obiectivele incluse în Proiect au fost publicate și supuse unui proces de consultare publică în cadrul caruia s-au desfășurat activități de informare și implicare a părților interesate; la finalul fiecărei campanii de consultare publică s-a desfășurat o întâlnire la care au fost invitate toate persoanele și reprezentanții instituțiilor potențial afectate de Proiect și în cadrul căreia s-au prezentat și discutat aspecte legate de proiectul noii clădiri,  metodele de demolare și construire, impacturile sociale și de mediu identificate, măsurile proiectate pentru gestionarea lor precum și responsabilitățile entităților implicate. Observatiile formulate au fost adresate corespunzător și incluse, dacă a fost cazul, în forma finală care este în prezent disponibilă pe site și poate fi accesată prin intermediul link-urilor corespunzătoare care se regăsesc în tabelul de mai jos, împreună cu data la care a fost organizată întâlnirea de consultare publică pentru fiecare dintre subproiectele din tabel.

Obiectivul

     Documente finale

Data si locul consultarii publice

Demolare si reconstruire Secția 14 Poliție

PMSM Secția 14 (RO)

18 iulie ora 11.00

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Secția 14 (EN)

Demolare si reconstruire Poliția Orașului Popești-Leordeni

PMSM Pol. Popești (RO)

29 August ora 10.00

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Pol. Popești (EN)

Demolare si reconstruire Secția 9 Poliție

PMSM Secția 9 (RO)

29 August ora 11.30

IGPR – Șos Ștefan cel Mare nr 15

ESMP Secția 9 (EN)

Demolare si reconstruire Poliția Municipiului Pitești

PMSM Poliția Municipiului Pitești (RO)

14 Septembrie ora 11.00 Poliția Municipiului Pitești, Str. Război nr. 3

ESMP Poliția Municipiului Pitești (EN)

 

ACHIZIȚII ÎN DERULARE

Proiect “Îmbunătățirea Rezilienței și a Răspunsului la Situații de Urgență”, împrumut între Guvernul României și Banca Mondială

Obiectivul proiectului constă în creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Poliţiei Române de răspuns în situații de urgenţă şi la dezastre şi consolidarea capacităților instituționale pentru pregătirea și răspunsul în situații de urgență.

Costul proiectului este de 50 milioane euro şi va fi finanţat 100% din împrumut.

Proiectul va avea 3 (trei) componente cheie: (1) Componenta 1 – Reziliența clădirilor de răspuns la situații de urgență; (2) Capacitatea instituțională și sensibilizarea publicului; (3) Managementul proiectului

Componenta 1 – Reziliența clădirilor de răspuns la situații de urgență

Obiectivul principal al acestei componente este îmbunătățirea siguranței seismice și a rezistenței la dezastre a clădirilor Poliției Române și de intervenție în caz de urgență prin investiții în crearea de infrastructuri, consolidarea structurală și modernizare.

Poliția Română a identificat 37 de clădiri ca fiind prioritare în sistemul de intervenție în caz de urgență, de dezastre și de pregătire, care prezintă un risc ridicat de prăbușire, parțial sau complet, în timpul unui cutremur. Aceste clădiri includ Centrul Operațional al Poliției Române, sedii de Poliție Municipală sau Orășenească, precum și Secții de poliție din Mun. București.

Componenta 2: Capacitatea instituțională și sensibilizarea publicului;

Obiectivul acestei componente este de a consolida capacitatea instituțională a Poliției Române pentru a  răspunde prompt și eficient în cazuri de urgență, informarea publicului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul de acțiune în caz de situații de urgență, precum și elaborarea unei strategii de investiții pentru creșterea rezistenței la risc a celorlalte clădiri aflate în administrarea Poliției Române, care nu sunt modernizate/reconstruite în componenta nr. 1. 

Componenta 3: Managementul proiectului

Componenta va asigura finanțarea tuturor costurilor legate de implementarea si managementul Proiectului, cum ar fi angajarea de specialiști externi și consultanți pentru unitatea de implementare a proiectului (UIP), pentru probleme tehnice, achiziții, management financiar, monitorizare si evaluare etc. Componenta va asigura, de asemenea, cheltuielile operaționale graduale ale unității de implementare a proiectului.

Legea nr. 89/2020, privind ratificarea Acordului de Împrumut (Proiect privind îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la situații de urgență) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a intrat în vigoare în data de 25.06.2020, astfel că urmare a publicării acesteia în Monitorul Oficial, a fost elaborat Acordul în cauză, ce a devenit efectiv la data de 8 iulie 2020.

MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR LEGATE DE PROIECT

IGPR are sisteme de petiționare operaționale conform prevederilor legislației române (HG. 27/2002) si reglementări interne care permit centralizarea la nivelul UIP a informațiilor relevante cu privire la reclamațiile referitoare la Proiect. De asemenea este în vigoare o procedură agreată de Bancă, prin intermediul căreia UIP colectează solicitările și plângerile prin diverse canale:

-    personal sau prin poștă la sediul IGPR din București, str. Domnita Anastasia nr. 1;

-    prin telefon la secretariatul UIP 021 205 25 25, int. 26395.;

-    prin email la comunicare.irrsu@politiaromana.ro;

-    prin intermediul cutiei de petiții amplasată la fiecare dintre șantierele pe care se desfășoară lucrări de construcție finanțate prin Proiect.

 

Reclamațiile primite vor fi soluționate conform competențelor și prevederilor normative în vigoare precum și conform Procedurii agreate de Bancă. Expertul social al UIP va primi/colecta reclamațiile legate de proiect și va monitoriza soluționarea lor. 

Deși în general nu sunt luate în considerare, petițiile anonime vor fi analizate și incluse în revizia periodică de către expertul social al UIP.

Plângeri legate de violența bazată pe gen (VBG)

Procedura de gestionare a petițiilor dezvoltată în cadrul proiectului cuprinde prevederi  referitoare la fapte de violență bazată pe gen. Scopul Procedurii în acest domeniu este în primul rând de a direcționa reclamanții către serviciile de combatere a violenței de gen care au fost identificate în prealabil și de a înregistra modalitatea de soluționare a plângerii.

Operatorul GRM din cadrul GIRP va fi, de asemenea, familiarizat cu abordarea recomandabilă pentru a colecta rapoarte privind cazurile de violență sexuală în mod confidențial și etic și pentru a trata victimele în mod suportiv și imparțial.

În cadrul Proiectului este de asemenea disponibilă adresa de email dedicată vbg.irrsu@gmail.com 

 

Serviciul de petiții al Băncii Mondiale

Serviciul de petiții al BM ia măsuri pentru ca plângerile primite să fie prompt soluționate astfel încât temerile legate de proiect sa fie abordate cu promptitudine. Comunitățile și indivizii afectați de proiect pot trimite plângeri către Grupul de Inspecție Independent al BM care decide dacă au fost afectați sau pot fi afectați, ca rezultat al nerespectării de către Bancă a politicilor și procedurilor proprii. Reclamațiile pot fi trimise la orice moment după ce problema a fost adusă în atenția BM, iar BM a avut posibilitatea de a răspunde.

Pentru informații despre cum se poate înainta o plângere către Serviciul de soluționare a petițiilor al BM, vă rugăm să vizitați http://www.worldbank.org/GRS.

Pentru informații despre cum se poate înainta o plângere către Grupul de Inspecție Independent al BM, vă rugăm să vizitați www.inspectionpanel.org.

DOCUMENT CADRU PENTRU MANAGEMENTUL RISCURILOR SOCIALE ȘI DE MEDIU

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii