23 septembrie 2021

 

PROIECTUL E-ARM - SISTEM DE IMPLEMENTARE ȘI GESTIONARE A BAZELOR DE DATE DIN DOMENIUL ARME ȘI EXPLOZIVI ȘI EXTINDERE A SISTEMULUI BAZEI NAȚIONALE DE DATE PRECURSORI DE EXPLOZIVI

 

Pentru debirocratizarea și simplificarea serviciilor acordate cetățenilor și mediului de afaceri în domeniul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, Poliția Română derulează un proiect european în cadrul căruia se va implementa un sistem informatic pentru optimizarea proceselor decizionale.

 

Proiectul E-ARM - sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme și explozivi și extindere a sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi se află în perioada de implementare, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române, începând cu data de 18 martie a.c., pentru o perioadă de 24 luni.

Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui sistem de implementare și gestionare baze de date arme, interconectare cu RNAi (Registrul Național al Armelor Integrat), extinderea bazei de date precursori, formularea de propuneri de modificare a cadrului normativ, realizarea unor ateliere de lucru și activități de informare.

Prin acest proiect, Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase va implementa un sistem informatic, care să permită reducerea timpului de verificare și soluționare a cererilor depuse pentru obținerea documentelor de autorizare solicitate de persoane fizice sau juridice, pentru a procura, deține, purta și folosi arme.

De asemenea, sistemul informatic va permite extinderea sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi privind precursorii de explozivi, cu scopul obținerii unor proceduri simplificate pentru reducerea birocrației întâmpinate de reprezentanții societăților comerciale autorizate, în situația transmiterii către structurile Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, a listei cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe, care conțin astfel de substanțe, cu care efectuează operațiuni, precum și a deciziilor de numire a persoanelor responsabile de activitatea cu  precursori de explozivi restricționați și a înlocuitorilor acestora, conform prevederilor Legii nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi.   

Valoarea totală a proiectului este de 4.893.234,53 de lei, din care, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă se angajează să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 4.109.527,38 lei, echivalentă cu maximum 83,9838629% din valoarea eligibilă a proiectului, iar co-finanțarea I.G.P.R. este de 783.707.15 de lei.

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020!

www.poca.ro

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii