20 iunie 2022

ECHIPAMENTE CU SPECIFIC CRIMINALISTIC, ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL UNUI PROIECT EUROPEAN

 

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează în această perioadă proiectul cu titlul ‚,Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă UE/ Enhanced Romanian forensic capabilities for ensuring the judicial evidence in fight against financial crimes at the EU’s external borders” (ENFORCE), finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III 2020 – Componenta Asistență Tehnică.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni şi un buget de 676.294 de Euro (fără TVA), din care 541.035,20 de Euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene, iar 135.258,80 de Euro constituie co-finanțarea națională.

Prin implementarea activităților proiectului se urmărește consolidarea capacității de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar prin metode științifice a structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române, în vederea combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Până în prezent, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare al proiectului, au fost achiziționate echipamente și soluții informatice cu specific criminalistic (48 de complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, 1 sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, 1 spectometru utilizat în activitatea de examinare fizico-chimică a probelor, 70 de dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, 20 de sisteme informatice pentru efectuarea de examinări în domeniile grafică și tehnica documentelor și 1 pachet/soluție pentru recunoașterea vorbitorului și îmbunătățirea calității audio a fișierelor examinate) menite să faciliteze activitatea desfășurată de specialiștii criminaliști pentru asigurarea probatoriului științific în procesul de investigare a infracțiunilor de natură economico-financiară.

Totodată, pentru operaționalizarea acestora, au fost desfășurate activități de instruire destinate personalului din cadrul structurilor criminalistice de la nivel central, în sistem de formare de formatori (ToT).

În același context, în perioada următoare, urmează a fi realizate demersuri pentru desfășurarea unor sesiuni de pregătire a utilizatorilor finali din plan teritorial în ceea ce privește utilizarea sistemelor criminalistice și tehnice achiziționate.

Adițional acestor activități, la finalul proiectului, va fi organizată o conferință internațională ce va viza promovarea activităților de pregătire destinate specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor și a altor infracțiuni conexe, prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice în cadrul unor sesiuni de instruire desfășurate la nivel regional, precum și efectuarea de schimb de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional (din state membre UE și/sau non-UE).

 

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta.

 

 

Nr. 142 din 23 februarie 2021

 

PROIECT EUROPEAN ÎN DOMENIUL CRIMINALISTIC 

 

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează, timp de 18 luni, proiectul ‚,Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico - financiare la frontiera externă UE”.

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității structurilor criminalistice ale Poliției Române de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar, prin metode științifice, în scopul combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Principalele activități ale proiectului constau în achiziționarea de echipamente cu specific criminalistic (complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, sisteme informatice pentru efectuarea de examinări în domeniile grafică și tehnica documentelor, precum și a unui spectometru) și soluții pentru examinarea fișierelor audio.

Adițional acestor activități, proiectul promovează schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional (din state membre UE și/sau non-UE), prin organizarea unei conferințe internaționale în domeniul de referință.

Proiectul are un buget de 676.294 de euro, din care 541.035,20 de euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene, iar 135.258,80 de euro - co-finanţarea națională.

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta. 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii